Velkommen til SundPraksis

Velkommen til SundPraksis

Velkommen til SundPraksis

_____________________________________________________________________________________

NYHEDER:
 

Øjenbetændelse:

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort nye retningslinier vedr behandling mm. Læs venligst vejledning på nedenstående link:

ØjenbetændelsePDF
 

Barselsorlov:

Nicolai holder barsel fra den 1. februar til og med den 30. april 2024, og vil derfor ikke være at træffe i klinikken, eller via e-mail kons.

Læge Morten Buus-Nielsen vil vikariere.

 

Influenza- og Corona vaccinationer 2023:

I år vil det ikke blive muligt at blive vaccineret mod influenza eller corona hos egen læge. 

På baggrund af store leveringsproblemer sidste efterår har man fra myndighedernes side valgt at samle al influenza- og corona-vaccination i større vaccinationscentre, og vi får derfor ingen vacciner i almen praksis i år. 

Hold derfor øje med evt. indkaldelse i e-boks.

Sundhedsstyrelsen har meldt ud at kronikere m.v skal udfylde en tro-og loveerklæring i forbindelse med tidsbestilling til vaccination. Det betyder også at egen læge IKKE skal vurdere/henvise kronikere, gravide m.v til vaccination.

Patienter som kontakter Sundpraksis i relation til sæsonvaccination, skal henvises at bestille tid på www.vacciner.dk, eller ved at kontakte regionerne på følgende numre:

-Region Hovedstaden: Telefon 38 64 99 00

-Region Sjælland :Telefon 70 20 42 33

Se mere på www.sst.dk/da/influenza

Vi beklager det besvær, det kommer til at medføre. 

 

VEDRØRENDE E-MAIL-KONSULTATION:

Du må aldrig henvende dig til os på mail, hvis der er tale om akut sygdom. E-mail besvares inden for 3-5 arbejdsdage. Ofte besvarer vi mails hurtigere end dette, men man kan ikke være sikker på, at mailen ses af læge samme dag, så ring altid til os ved akut sygdom.

____________________________________________________________________________________
 

Kontakt til klinikken:

Akut sygdom:                      Ring 38 60 72 82 mellem kl. 8-9

Alle andre henvendelser, herunder recept-fornyelser:    Ring 38 60 72 82 mellem kl. 9-12

Efter kl. 13 kan du kontakte klinikken vedrørende akutte henvendelser på 38 60 72 82

Vi holder pause kl. 10-10.15 og kl 12-13 (ved akut uopsættelig sygdom i dette tidsrum ring 42 53 22 05 eller 112)

_____________________________________________________________________________________

Ris og ros:
Har du ris eller ros til os i Sundpraksis, er du velkommen til at give det mundtligt eller skriftligt til personalet i klinikken. Den der modtager det, vil viderebringe det til vores personalemøde.

Ny persondatalov - læs mere her om hvordan vi opbevarer dine personlige oplysninger:
Privatlivspolitik - patient i SundPraksis

_____________________________________________________________________________________

HUSK SUNDHEDSKORTET - OGSÅ BARNETS

_____________________________________________________________________________________

VISION

Faglighed

Tryghed

Rummelighed