1. Symptomer på urinvejsinfektion er en hyppig henvendelsesårsag i almen praksis (2 – 5 %). Optræder i alle aldersklasser, men er især hyppig hos kvinder i den fertile alder.
  Man har en eller flere af følgende symptomer: Svie/smerter ved vandladning,
  hyppig vandladning, eventuelt feber og sjældent blod i urinen.

   

  Prøvetagning i klinikken

  Patienten får udleveret et engangsbæger og kan herefter på toilettet frembringe en urinprøve.
  Man tilstræber en midtstråleurin, hvilket vil sige, at den første og sidste del af vandladningen kasseres, mens den midterste del bruges til undersøgelse.

   

  Prøvetagning i hjemmet

  Tilfældig emballage (flasker, tomme medicinglas og lignende) frarådes, da selv minimal forurening (incl. sæberester) kan give anledning til et forkert analyseresultat.

   

  Diagnose

  I vor praksis benyttes urin-stix og eventuelt mikroskopi til at stille diagnosen.

   

  Resistensbestemmelse

  Dyrkning og resistensbestemmelse foretages altid ved komplicerede og tilbagevendende infektioner. Dette foretages oftest i vores eget laboratorium, men enkelte urinprøver
  sendes til klinisk mikrobiologisk afdeling Herlev.

   

  Kontroldyrkning

  Foretages kun hos gravide samt hos spæde og småbørn, som er de eneste grupper, hvor bakterier i urinen uden symptomer har konsekvens.

   

  Gravide

  Hos gravide findes symptomfattige urinvejsinfektioner hos ca. 3 %. Ca. 40 % af disse vil udvikle nyrebækkenbetændelse op mod terminen, hvis de ikke undersøges og behandles forinden. Derfor bør denne undersøgelse foretages i tilslutning til de anbefalede graviditetsundersøgelser.

   

  Kateterbærere

  Kan ikke behandles for urinvejsinfektioner med antibiotika, men skal om muligt have kateteret fjernet. Kun behandling ved egentlige betændelsessymptomer (feber m.v.).
  Ældre kvinder med symptomfattige urinvejsinfektioner, evt. med lugtgener som hovedklage, skal kun antibiotisk behandles ved egentlige infektionssymptomer (feber m.v.)

   

  Forebyggelse

 2. Ved gentagne urinvejsinfektioner bør man være opmærksom på hygiejnen. Ved tørring bør papiret føres forfra – bagud.
 3. Vandladning efter samleje tilrådes.