Til patienter med:

 • Forhøjet blodtryk
 • Hjertesygdom
 • Sukkersyge
 • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
 • Astma/allergi
 • Osteoporose (knogleskørhed)
 • Depression/psykiske lidelse/demens

Sundhedsstyrelsen anbefaler alle med en kronisk sygdom at gå til regelmæssig kontrol ved egen læge. Vi tilbyder derfor, at alle med en af ovenstående lidelser får foretaget en kontrol mindst én gang årligt.

For visse lidelser anbefaler vi hyppigere kontroller evt. hvert kvartal. Ved flere kroniske lidelser bør hver lidelse kontrolleres med passende interval.
Årskontrollen skal sikre, at du får rette medicin, og at lidelsen og/eller medicinen ikke pludselig påvirker din krop i negativ retning.

 • 1. kvartal
  Forhøjet blodtryk
  Hjertesygdom
  Hjertesvigt
  Kolesterol forstyrrelser
 • 2. kvartal
  KOL
  Astma/allergi
 • 3. kvartal
  Sukkersyge
 • 4. kvartal
  Depression
  Psykisk lidelse
  Demens
  Osteoporose
  Stofskifte lidelse

Hvis du har en af disse lidelser, kan du derfor forvente at blive indkaldt til en kontrol hos sygeplejersken.